cine face certificatul energetic

Cine emite certificatul energetic pentru locuința ta?

Fie că ești cumpărător sau vânzător, trebuie să știi că există un document important pe care trebuie să îl ai la îndemână: certificatul energetic. Ce este acest document, te întrebi? Ei bine, este o evaluare a eficienței energetice a locuinței tale, care poate avea un impact semnificativ asupra prețului și calității tranzacției imobiliare. Dar cine este responsabil de întocmirea certificatului de performantă energetică și cum îl poți obține? Răspunsul la aceste întrebări îți va fi dezvăluit în continuare.

Cine eliberează certificatul energetic?

Este important să știi că acest document poate fi eliberat doar de un auditor energetic autorizat. Însă cine poate fi auditor energetic? Poate fi un inginer constructor, un inginer de instalaţii sau chiar un arhitect, cu condiția să aibă specializarea în domeniul eficienței energetice. Autoritatea care autorizează evaluatorii energetici este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației , care se ocupă cu reglementarea și supravegherea activității acestora.

Evaluarea energetică implică analizarea proprietății din punct de vedere al eficienței energetice, astfel încât să se poată determina consumul de energie al clădirii și să se ofere sugestii de îmbunătățire a performanțelor energetice. În general, evaluarea energetică se face prin intermediul unei vizite pe teren și a analizelor ulterioare ale informațiilor culese, după care auditorul emite certificatul energetic.

Auditorul energetic autorizat

Certificatul energetic poate fi realizat doar de către un auditor energetic autorizat de către MDLPA. Acești profesioniști trebuie să aibă o înțelegere detaliată a sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat, precum și a altor aspecte care afectează consumul de energie al unei clădiri.

Cine poate fi auditor energetic?

Pentru a deveni evaluator energetic autorizat, este necesar să dețină o calificare ca inginer constructor, inginer de instalații sau arhitect, precum și o vechime minimă în meserie de 3 ani pentru gradul II și 5 ani pentru gradul I. Aceste cerințe asigură că evaluatorul energetic are o cunoaștere solidă a domeniului construcțiilor și instalațiilor și este capabil să efectueze o evaluare energetică precisă și detaliată a clădirilor. Odată obținută autorizația de evaluator energetic, aceasta trebuie reînnoită la fiecare 5 ani pentru a asigura că evaluatorul este la curent cu cele mai recente tehnologii și standarde în domeniul evaluării energetice.

Autorizare și verificare – cine asigură calitatea certificatelor energetice emise?

În România, evaluarea performanței energetice a clădirilor este un proces important și obligatoriu pentru proprietarii de imobile. Această evaluare este realizată de către evaluatorii energetici autorizați.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este cel care se asigură că evaluatorii energetici sunt calificați și instruiți corespunzător pentru a efectua evaluarea performanței energetice a clădirilor.

Pe de altă parte, controlul corectitudinii certificatelor de performanță energetică este efectuat de către Inspectoratul de Stat în Construcții. Această comisie verifică toate certificatelor emise de evaluatorii energetici autorizați și asigură că acestea sunt conforme cu legislația în vigoare și cu standardele de performanță energetică.

Ce implică evaluarea energetică?

Evaluarea energetică implică o analiză detaliată a performanței energetice a unei clădiri sau locuințe. În timpul procesului de evaluare, evaluatorul energetic autorizat examinează sistemele de încălzire, ventilare și climatizare, precum și nivelurile de izolare termică, ferestrele și ușile. Aceasta se bazează pe o serie de măsurători, calculări și analize care sunt realizate de către evaluatorul energetic înainte de a emite certificatul energetic.

Cine face certificatul energetic, vânzătorul sau cumpărătorul?

Vânzătorul sau proprietarul trebuie să aibă certificatul energetic înainte de a pune în vânzare sau închiriere o proprietate. Certificatul energetic este eliberat de către un evaluator energetic autorizat, care va efectua o evaluare a clădirii și va stabili performanța energetică a acesteia. Este important să aveți în vedere că vânzătorul sau proprietarul este responsabil pentru obținerea certificatului energetic și nu cumpărătorul sau chiriașul.

Cine plătește certificatul energetic?


Cu siguranță mulți oameni se întreabă cine trebuie să plătească certificatul energetic. Conform legislației din România, responsabilitatea plății pentru certificatul energetic cade în sarcina proprietarului imobilului care se vinde sau se închiriază. Acesta trebuie să achite costul evaluării și eliberării certificatului energetic. Este important de știut că, în cazul în care proprietarul refuză să plătească, cumpărătorul sau chiriașul pot lua în considerare această cheltuială în momentul negocierii prețului final.

Ce preț are certificatul energetic?


Costul unui certificat energetic depinde de mai mulți factori, precum dimensiunea și amplasarea imobilului, complexitatea evaluării și tarifele practicate de auditorul energetic. În medie, prețul variază între 200 și 800 de lei. Pentru o estimare exactă, contactați un evaluator energetic autorizat și solicitați o ofertă personalizată.

Ce firme fac certificatul energetic?


Pentru a obține un certificat energetic valid și recunoscut la nivel național, este esențial să colaborați cu o firmă autorizată. Certificataudit.ro este o astfel de firmă cu experiență și tarife competitive, oferind servicii de auditare energetică de încredere pentru proprietarii de imobile.