Ce este Certificatul Energetic

Ce este Certificatul Energetic?

Știm cu toții că eficiența energetică a devenit o problemă foarte importantă pentru toată lumea. Nu este doar o chestiune de economisire a banilor, ci și de protejare a mediului.

Dacă ești proprietarul unui imobil sau urmează să devii, cu siguranță ai auzit de termenul “certificat energetic“. Dar ce este de fapt certificatul de performanța energetică și de ce este important să îl obții? În acest articol, vom explora aceste întrebări și multe altele pentru a-ți oferi o imagine clară asupra acestui subiect important.

Ce este certificatul de performanta energetică?

Certificatul de performanță energetică este un document oficial emis de un expert autorizat ce atestă eficiența energetică a unei clădiri. Acesta include informații cu privire la consumul de energie pentru încălzire, iluminare și producerea apei calde menajere, precum și recomandări pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii.

Ce cuprinde certificatul energetic?

Certificatul de performanță energetică este un document important care ne spune cât de eficientă energetic este o clădire. Pentru a obține acest document, trebuie să apelăm la un auditor autorizat care va face o evaluare a clădirii. Ce informații putem găsi în certificatul energetic?

Ce cuprinde certificatul energetic
 • Clasa energetică ne arată cât de eficientă energetic este clădirea și se măsoară pe o scară de la A la G. A indică cea mai mare eficiență energetică, cu un consum mediu de aproximativ 125 kWh/mp pe an, în timp ce clasa G indică cea mai mică eficiență, cu un consum energetic ridicat de peste 820 kWh/mp pe an. În plus, notele energetice sunt și ele importante și sunt cuprinse între 1 și 100, unde nota 100 reprezintă cea mai bună performanță energetică a clădirii.
 • Consumul de energie anual. Aflăm câtă energie este necesară clădirii pentru a funcționa un an întreg. Această informație este împărțită în funcție de necesitățile clădirii, cum ar fi încălzirea, răcirea, iluminatul și producția de apă caldă.
 • Date despre clădire. În certificat găsim informații importante despre clădirea evaluată, cum ar fi anul construcției, suprafața utilă, numărul de etaje, etc.
 • Emitentul. În certificatul de performanță energetică, pe lângă evaluarea eficienței energetice a clădirii, ar trebui să găsim și informații importante precum numele și datele de contact ale auditorului energetic care a realizat evaluarea. De asemenea, certificatul trebuie să includă stampila, semnătura, numărul și seria de atestare a specialistului, precum și un număr unic de identificare și data emiterii certificatului pentru a asigura valabilitatea și autenticitatea acestuia.
 • Recomandări de îmbunătățire a eficienței energetice. Certificatul poate oferi și sfaturi utile despre îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, cum ar fi instalarea de izolații termice, schimbarea ferestrelor sau introducerea unor surse de energie regenerabilă.

Cine poate emite certificatul energetic ?

Conform legii în vigoare, certificatul energetic poate fi emis doar de un auditor energetic pentru clădiri, care este o persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Această persoană are dreptul să elaboreze rapoarte de audit energetic și certificate de performanță energetică pentru clădiri și unități de clădire, conform metodologiei adoptate la nivel național și aprobată prin ordin al ministrului. Auditorul energetic poate fi un specialist care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice.

Atât auditorii de gradul I, cât și cei de gradul II, pot elibera astfel de certificate energetice, însă există câteva diferențe între cei doi, după cum urmează:

Auditorii de gradul I:

 • Pot elibera certificate energetice pentru toate tipurile de cladiri, inclusiv cladirile de birouri, industriale si comerciale.
 • Pot efectua si audituri energetice pentru cladirile mentionate anterior.
 • Pot elibera certificate energetice si pentru instalatiile aferente cladirilor.

Auditorii de gradul II:

 • Pot elibera certificate energetice doar pentru locuinte (case si apartamente) si instalatiile aferente acestora.
 • Nu pot efectua audituri energetice pentru alte tipuri de cladiri decat cele destinate locuintelor.

Este important să menționăm că fiecare auditor energetic poate avea specializări în domeniul construcțiilor, instalatiilor sau ambele. De aceea, este recomandat să alegeți un auditor energetic de gradul I cu specializarea potrivită pentru tipul clădirii pentru care aveți nevoie.

Cum se obține un certificat energetic și care este procesul de evaluare?

Procesul de obținere a certificatului energetic pentru o clădire sau o unitate de clădire poate fi împărțit în următoarele etape:

 1. Găsirea unui auditor energetic atestat – pentru a obține un certificat energetic, trebuie să găsiți un auditor energetic atestat, care poate fi o persoană fizică autorizată sau o companie specializată în audit energetic. Auditorul energetic trebuie să fie atestat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și să aibă specializarea adecvată pentru tipul de clădire de care aveți nevoie.
 2. Contactarea auditorului energetic – După ce ați identificat un auditor energetic atestat, trebuie să-l contactați pentru a stabili detalii privind serviciile de audit energetic de care aveți nevoie și pentru a obține informații cu privire la tarifele și costurile aferente.
 3. Vizitarea clădirii – După ce ați stabilit un acord cu auditorul energetic, acesta va efectua o vizită la clădire pentru a face o evaluare a caracteristicilor acesteia, precum și a sistemelor de încălzire, ventilare și climatizare existente. Acesta va colecta date relevante, cum ar fi suprafața clădirii, structura, izolația, ferestrele, instalațiile și alte caracteristici legate de eficiența energetică.
 4. Elaborarea raportului – Pe baza datelor colectate în timpul vizitei la clădire, auditorul energetic va elabora certificatul de performanță energetică, care va indica eficiența energetică a clădirii respective. Raportul va conține și recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii.
 5. Eliberarea certificatului energetic – Certificatul energetic trebuie să conțină informații precum clasa de eficiență energetică a clădirii, consumul anual de energie, emisiile de CO2 și recomandările de îmbunătățire a eficienței energetice.

Valabilitatea certificatului energetic

Certificatul energetic are o valabilitate de 10 ani de la data emiterii și este necesar pentru vânzarea, închirierea sau construcția unei clădiri. În cazul în care clădirea suferă modificări semnificative care pot influența eficiența energetică, este necesar să se solicite un nou certificat energetic actualizat.

Dacă clădirea nu mai respectă standardele de eficiență energetică în vigoare, proprietarul poate decide să reînnoiască certificatul energetic pentru a identifica și implementa măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și a reducerii costurilor cu consumul de energie. De asemenea, reînnoirea certificatului energetic poate îmbunătăți clasa energetică a clădirii și poate spori valoarea de piață a imobilului.

Cine trebuie să obțină un certificat energetic și în ce situații?

Certificatul energetic este obligatoriu pentru toate clădirile care sunt construite, vândute, închiriate sau reabilitate termic în România. Această obligație a fost impusă prin Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, care a fost actualizată prin Legea 101/2020. Certificatul energetic trebuie să fie întocmit de un expert autorizat în domeniu, care va evalua consumul de energie al clădirii și va atribui o clasă energetică, de la A la G.

Potrivit Legii 101/2020, certificatul energetic trebuie prezentat la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau de închiriere a clădirii. De asemenea, certificatul trebuie actualizat în cazul în care se fac modificări majore la clădire sau instalațiile sale, precum reabilitarea termică sau înlocuirea sistemului de încălzire.

Este important de menționat că, în cazul clădirilor existente care nu au certificat energetic și care urmează să fie vândute sau închiriate, proprietarul este obligat să obțină acest certificat înainte de a încheia contractul respectiv. De asemenea, Legea 372/2005 prevede sancțiuni pentru proprietarii care nu respectă obligația de a avea un certificat energetic valabil.

Ce consecințe există în cazul în care nu se obține un certificat energetic?

Sancțiunile pentru neobținerea unui certificat energetic pot fi diverse, în funcție de situație. În primul rând, în cazul în care nu se prezintă certificatul energetic în momentul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, contractul poate fi declarat nul de către instanța de judecată, conform Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor. În plus, notarii publici au obligația de a solicita prezentarea acestui document la autentificarea actelor de vânzare-cumpărare a imobilelor.

De asemenea, în cazul în care se construiește o clădire nouă, certificatul energetic trebuie prezentat la recepția acesteia. În situația în care nu se respectă această obligație, proprietarul clădirii poate fi sancționat cu o amendă.

În concluzie, neobținerea unui certificat energetic poate avea consecințe importante, precum nulitatea contractului de vânzare-cumpărare sau sancțiuni contravenționale. De aceea, este important să se respecte obligația legală de obținere a acestui document în cazul în care este necesar.

Care sunt avantajele deținerii unui certificat de performanță energetică pentru apartamentul sau casa ta?

Obținerea unui certificat energetic poate aduce o serie de avantaje proprietarilor de apartamente sau case. Printre acestea se numără:

 1. Reducerea consumului de energie – Prin identificarea punctelor slabe ale clădirii și propunerea unor soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, certificatul energetic poate duce la reducerea consumului de energie și implicit la scăderea facturilor la utilități.
 2. Creșterea valorii imobilului – Clădirile eficiente energetic sunt tot mai căutate de către cumpărători și chiriași, iar deținerea unui certificat energetic poate aduce un plus de valoare proprietății, făcând-o mai atractivă pe piața imobiliară.
 3. Respectarea normelor legale – Legea impune proprietarilor de clădiri și instalații să obțină un certificat energetic, iar neîndeplinirea acestei obligații poate duce la sancțiuni contravenționale.
 4. Îmbunătățirea confortului – Clădirile eficiente energetic au un confort termic și acustic mai bun, ceea ce poate duce la o creștere a confortului locatarilor.
 5. Protecția mediului – Prin reducerea consumului de energie, certificatul energetic poate contribui la protejarea mediului înconjurător.

În concluzie, certificatul energetic este un instrument esențial pentru evaluarea performanței energetice a unei clădiri și îmbunătățirea eficienței energetice. Obținerea acestuia aduce numeroase avantaje, precum reducerea consumului de energie și implicit a facturilor la utilități, creșterea valorii imobilului, îmbunătățirea confortului termic și a calității vieții, precum și contribuția la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Deși unii proprietari consideră certificatul energetic doar un document birocratic în plus, este important să reținem că acesta este o sursă valoroasă de informații și sfaturi utile privind îmbunătățirea performanței energetice a clădirii. Este important ca acesta să fie realizat în conformitate cu legislația și standardele în vigoare de către un auditor energetic autorizat, pentru a fi valabil și a aduce toate beneficiile menționate anterior.