audit energetic

Ce este Auditul Energetic?

Imaginează-ți că ești proprietarul unei case vechi de la țară, cu pereții plini de istorie și atmosferă autentică. Însă, odată cu trecerea timpului, te-ai confruntat cu o mare problemă – factura lunară la energie a devenit exorbitantă, iar confortul termic al casei lasă de dorit. Ai încercat diverse metode de economisire a energiei, dar rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor. Ce poți face în această situație? Ei bine, soluția ta salvatoare se află într-un mic document denumit “audit energetic”.

Așa cum un medic face un diagnostic amănunțit al sănătății noastre, un auditor energetic analizează performanța energetică a unei clădiri și identifică problemele care duc la consum excesiv de energie. Într-un fel, acesta devine “doctorul” casei tale, oferindu-ți soluții personalizate pentru a-ți îmbunătăți eficiența energetică și a reduce facturile lunare.

În continuare, vom explora în detaliu procesul de obținere a auditului energetic, diferența dintre certificatul energetic și auditul energetic, precum și beneficiile acestora pentru clădirile noi și existente. Vei descoperi cât de important este auditul energetic în economisirea de energie și în crearea unui mediu confortabil în locuința ta.

Ce este auditul energetic?

Auditul energetic reprezintă o evaluare amănunțită a consumului de energie al unei clădiri sau a unui sistem energetic. Prin intermediul acestui proces, se analizează performanța energetică a clădirii sau a sistemului și se identifică posibilitățile de optimizare și economisire a energiei.

Cine poate efectua auditul energetic?

Auditul energetic poate fi efectuat doar de către auditori energetici cat si de experții tehnici, atestați de Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, conform Legii nr. 101/2020. Acești auditori dețin competențe și cunoștințe specializate în evaluarea eficienței energetice a clădirilor. Este important să colaborezi cu un auditor energetic de încredere și experimentat, care să îți ofere un audit complet și recomandări adecvate pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii tale. Asigură-te că alegi un auditor, care respectă standardele și reglementările în vigoare.

auditul energetic

Diferența dintre certificatul energetic și auditul energetic

Diferența dintre certificatul energetic și auditul energetic este dată de nivelul de detaliu și de scopul fiecăruia.

Certificatul energetic este un document obligatoriu, emis de un auditor energetic, care evaluează performanța energetică a unei clădiri și îi atribuie o clasă energetică. Acesta oferă informații generale despre consumul de energie al clădirii și recomandări pentru îmbunătățirea eficienței energetice. Certificatul energetic este necesar în momente precum vânzarea, închirierea sau construirea unei clădiri noi.

Pe de altă parte, auditul energetic este o evaluare detaliată a performanței energetice a unei clădiri. Un auditor energetic grad I efectuează o analiză completă a tuturor aspectelor care influențează consumul de energie al clădirii, inclusiv izolația termică, sistemele de încălzire și răcire, iluminatul, ventilația etc. Auditul energetic oferă informații mai precise și recomandări specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii, având în vedere și aspecte precum costurile de implementare și economiile realizate.

Este important de menționat că auditul energetic și certificatul energetic sunt două concepte distincte. Certificatul energetic atestă eficiența energetică a unei clădiri într-un anumit moment, pe baza unor parametri stabiliți. În schimb, auditul energetic este o analiză detaliată care examinează întregul sistem energetic al clădirii și propune soluții de îmbunătățire a eficienței.

Astfel, certificatul energetic oferă o imagine de ansamblu asupra performanței energetice a clădirii, în timp ce auditul energetic oferă o evaluare detaliată și soluții personalizate pentru a optimiza eficiența energetică. Ambele instrumente sunt importante în încurajarea eficienței energetice și în promovarea construcțiilor sustenabile.

Auditul energetic pentru clădirile noi

Auditul energetic în clădirile noi este un proces esențial pentru a asigura performanța și eficiența energetică optimă a construcțiilor. Acesta nu este doar o formalitate, ci o etapă crucială în planificarea și proiectarea unei clădiri sustenabile. Hai să explorăm mai în detaliu importanța auditului energetic în clădirile noi și să descoperim de ce este atât de relevant în contextul actual.

Când este necesar auditul energetic pentru clădirile noi?

 1. Înainte de construcție. Un audit energetic complet este recomandat să fie efectuat în faza de proiectare a clădirii noi. Acesta ajută la identificarea și integrarea soluțiilor energetice eficiente încă de la început, conducând la economii semnificative pe termen lung.
 2. Obținerea autorizației de construire. În multe țări, inclusiv România, auditul energetic este un element obligatoriu pentru obținerea autorizației de construire a clădirilor noi. Acesta asigură conformitatea cu reglementările și standardele privind performanța energetică.
 3. Optimizarea consumului de energie. Auditul energetic în clădirile noi permite identificarea zonelor de ineficiență și propune soluții pentru a reduce consumul de energie. De exemplu, prin analiza sistemului de încălzire, iluminatul eficient, izolația termică și utilizarea surselor regenerabile, se poate obține un consum redus de energie și costuri mai mici pe termen lung.
 4. Clădiri publice. Auditul energetic este necesar pentru clădirile publice noi sau renovate cu o suprafață utilă totală mai mare de 250 mp. Acesta trebuie realizat înainte de punerea în funcțiune a clădirii și trebuie să fie efectuat de către un auditor energetic atestat.
 5. La solicitarea proprietarului. Chiar dacă nu există o obligație legală, proprietarul unei clădiri noi poate alege să efectueze auditul energetic în scopul evaluării performanței energetice a clădirii și identificării soluțiilor de eficiență energetică. Acest lucru poate aduce beneficii în ceea ce privește economiile de energie și costuri pe termen lung.

Auditul energetic pentru clădirile existente

Un raport de audit energetic detaliat permite evaluarea performanței energetice actuale a clădirii și identificarea zonelor cu potențial de îmbunătățire. Prin intermediul acestuia, se pot identifica și analiza elementele care afectează consumul de energie, precum izolația termică, sistemul de încălzire și răcire, iluminatul și alte echipamente consumatoare de energie.

Pe baza rezultatelor auditului energetic, se pot propune soluții de eficientizare energetică personalizate, adaptate specificului clădirii. Aceste soluții pot include izolarea termică a pereților și acoperișului, înlocuirea sistemelor de încălzire și răcire învechite cu tehnologii mai eficiente, instalarea de sisteme de iluminat LED sau senzori de prezență, precum și implementarea altor măsuri specifice.

Importanța auditului energetic în clădirile existente este dublă: pe de o parte, contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră, având un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Pe de altă parte, aduce beneficii economice semnificative, prin reducerea costurilor lunare ale proprietarilor sau chiriașilor prin economisirea de energie.

Ce cuprinde raportul de audit energetic?

Raportul de audit energetic este rezultatul procesului de evaluare detaliată a performanței energetice a unei clădiri și conține informații valoroase despre starea actuală a acesteia și posibilele măsuri de îmbunătățire. Acesta cuprinde o serie de elemente importante, conform Ghidului privind implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice aplicabile clădirilor noi:

 1. Introducere și descriere a clădirii. Raportul începe cu o introducere și o descriere detaliată a clădirii supuse auditului energetic. Aceasta include informații despre destinația clădirii, suprafața utilă, structura, orientarea și alte caracteristici relevante.
 2. Date de referință și indicatori energetici. Raportul include datele de referință privind consumul de energie al clădirii și indicatorii energetici relevanți. Aceste informații servesc ca bază de comparație pentru a evalua performanța energetică actuală a clădirii și pot fi utilizate pentru a stabili obiectivele de eficiență energetică.
 3. Evaluarea performanței energetice. Raportul analizează consumul de energie al clădirii, identificând sursele principale de consum și eventualele ineficiențe energetice. Se evaluează sistemul de încălzire, răcire, ventilare, iluminat, izolație termică și alte componente relevante.
 4. Propuneri de îmbunătățire și eficientizare. Pe baza evaluării performanței energetice, raportul oferă propuneri concrete și personalizate pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii. Acestea pot include recomandări pentru izolarea termică, înlocuirea sistemelor de încălzire și răcire, instalarea de echipamente mai eficiente și alte măsuri specifice.
 5. Estimări de cost și economii. Raportul poate include estimări de costuri pentru implementarea măsurilor de îmbunătățire propuse și estimări ale economiilor de energie și costuri pe termen lung. Aceste informații ajută proprietarii și decidenții să evalueze viabilitatea și rentabilitatea proiectelor de eficientizare energetică.
 6. Concluzii și recomandări. Raportul se încheie cu concluzii și recomandări sumarizate, care evidențiază principalele constatări și direcțiile pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirii.

Raportul de audit energetic este un instrument esențial pentru proprietarii și administratorii de clădiri, oferindu-le o imagine completă și detaliată asupra performanței energetice actuale și posibilităților de îmbunătățire. Bazat pe analiza riguroasă a clădirii și conformitatea cu prevederile legale și ghidurile specifice, acest raport oferă informații obiective și recomandări personalizate pentru optimizarea eficienței energetice și reducerea impactului asupra mediului.

Etapele unui audit energetic

Aceste etape reprezintă procesul de realizare a unui audit energetic și implică colectarea datelor și analiza performanței energetice a clădirii.

 • Etapa de pregătire:
  • Identificarea obiectivelor auditului energetic.
  • Planificarea și programarea auditului.
  • Colectarea informațiilor inițiale.
 • Etapa de colectare a datelor:
  • Vizitarea clădirii.
  • Măsurători și înregistrări.
  • Interviuri și chestionare.
 • Etapa de analiză și evaluare:
  • Analiza consumului de energie.
  • Identificarea ineficiențelor și a potențialului de îmbunătățire.
  • Estimarea costurilor și economiilor.

In concluzie, auditul energetic aduce multiple beneficii, inclusiv reducerea consumului de energie și a costurilor asociate, îmbunătățirea confortului interior, valorizarea proprietății și respectarea legislației. De asemenea, contribuie la protejarea mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Implementarea măsurilor recomandate în raportul de audit energetic aduce rezultate concrete în termeni de eficiență energetică și economii financiare, contribuind la o societate mai sustenabilă energetic.