certificat energetic obligatoriu

Când este necesar și când NU este obligatoriu Certificatul Energetic?

Știi, casa ta are propriul său ADN energetic și certificatul este “harta genetică” care îți dezvăluie toate secretele. Este ca și cum ai descoperi cum funcționează în interior, ce energie consumă și cât de eficientă este. Ești gata să afli cum să economisești bani și resurse naturale? Certificatul energetic îți oferă această oportunitate. În plus, certificatul energetic face casa ta mai atractivă pe piața imobiliară. Cumpărătorii țin cont de eficiența energetică în decizia lor de achiziționare. Deci, pregătește-te să descoperi când este necesar și când nu este obligatoriu certificatul energetic și cum poți valorifica acest aspect în avantajul tău!

.

Legea privind obligativitatea certificatului energetic


Legea nr. 372 din 13 decembrie 2005, republicată în anul 2020, reprezintă o reglementare importantă în domeniul certificatului energetic. Această lege impune obligativitatea obținerii certificatului energetic pentru clădiri, având ca scop principal promovarea eficienței energetice și reducerea consumului de resurse. Potrivit acestei legi, proprietarii de imobile sunt obligați să obțină un certificat energetic înainte de încheierea tranzacțiilor imobiliare sau de realizarea unor lucrări de reabilitare termică. Certificatul energetic oferă informații despre eficiența energetică a clădirii, consumul de energie și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestor aspecte. Aplicarea acestei legi contribuie la crearea unui mediu construit mai sustenabil, cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător și a costurilor de întreținere a clădirilor.

Când este obligatoriu certificatul de performanță energetică?

Certificatul de performanță energetică este obligatoriu în mai multe situații, conform Legii nr. 372/2005. Iată când este necesar:.

  • Vânzarea sau închirierea unei clădiri. Certificatul este obligatoriu înainte de încheierea unei tranzacții imobiliare sau de închirierea unei locuințe sau a unui spațiu comercial.
  • Construirea sau renovarea unei clădiri. În faza de proiectare sau la finalizarea lucrărilor, se solicită obținerea certificatului de performanță energetică.
  • Accesarea unor finanțări sau subvenții. În cazul în care se dorește obținerea unor fonduri sau subvenții pentru lucrări de eficiență energetică, certificatul este obligatoriu.
  • Publicitatea clădirilor. În cazul în care se face publicitate pentru vânzarea sau închirierea unei clădiri, este necesară afișarea informațiilor despre clasa energetică, conform certificatului.
  • Clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităților publice sau a instituțiilor care prestează servicii publice. Aici intră și clădirile care au o suprafață utilă totală de peste 250 mp este ocupată de o autoritate publică și care este vizitată în mod frecvent de public, cum ar fi: școli, spitale, primării, etc.

Certificatul energetic este obligatoriu la vânzare


În contextul vânzării unei proprietăți, certificatul energetic este un document obligatoriu, cu o importanță crucială. Acesta atestă performanța energetică a clădirii și oferă informații despre consumul de energie, eficiența energetică și emisiile de CO2. La momentul autentificării contractului de vânzare-cumpărare la notariat, certificatul energetic este necesar și va fi verificat și atestat de către notar. Acest document conferă transparență și siguranță în procesul de achiziție, asigurând că se respectă normele și reglementările în vigoare și că se face o alegere responsabilă și eficientă din punct de vedere energetic.

Certificat energetic obligatoriu la inchiriere


Dacă în cazul vânzării certificatul energetic este imperativ și obligatoriu, în cazul contractelor de închiriere nu toate autoritățile locale sunt la fel de exigente în ceea ce privește detinerea acestui document. Cu toate acestea, deținerea certificatului de performanță energetică în contractele de închiriere este încă recomandată pentru a furniza informații relevante și pentru a promova eficiența energetică în sectorul locativ. Astfel, deși nu este întotdeauna obligatoriu legal, obținerea certificatului energetic poate fi în continuare benefică pentru proprietari și chiriași în ceea ce privește economiile de energie și impactul asupra mediului.

Certificat energetic obligatoriu la receptie

Certificatul energetic este o cerință obligatorie în momentul recepției unei clădiri. Acesta trebuie obținut în faza finală a construcției sau renovării, înainte ca clădirea să fie dată în folosință. Scopul certificatului de performanță energetică este de a atesta nivelul de eficiență energetică al clădirii și de a asigura conformitatea cu legislația în vigoare.

Procesul de obținere a certificatului implică elaborarea acestuia de către investitor/proprietar/administrator, prezentarea certificatului în original către comisia responsabilă de recepția la terminarea lucrărilor și anexarea unei copii a acestuia la procesul-verbal de recepție, care va face parte din cartea tehnică a construcției.

Este important de menționat că procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este nul de drept în absența copiei certificatului de performanță energetică. Astfel, certificatul reprezintă o parte esențială a procesului de recepție a clădirii.

Cu excepția situațiilor în care clădirile sunt vândute înainte de finalizarea lucrărilor, investitorul/proprietarul/administratorul trebuie să furnizeze cumpărătorului date și informații necesare pentru evaluarea performanței energetice a clădirii/unității de clădire. Aceste informații sunt cuprinse în documentația tehnică a clădirii și vor fi ulterior confirmate prin obținerea certificatului de performanță energetică la finalizarea lucrărilor.

Ce clădiri nu au nevoie de certificat energetic?

Aceste categorii de clădiri sunt exceptate de obligația de a obține certificat energetic conform legislației în vigoare:

  • Clădirile și monumentele protejate din zonele construite protejate sau cu valoare arhitecturală/istorică deosebită.
  • Clădirile utilizate ca lăcașuri de cult (biserici, moschee, etc.) sau pentru activități religioase.
  • Clădirile provizorii din zone industriale, ateliere și clădiri nerezidențiale agricole cu consum redus de energie (pe o perioadă de până la 2 ani).
  • Clădirile rezidențiale destinate utilizării mai puțin de 4 luni pe an.
  • Clădirile independente cu suprafață utilă mai mică de 50 mp.

Casă de locuit cu o suprafață sub 50 mp

Conform legislației în vigoare, certificatul de performanță energetică nu este obligatoriu pentru locuințele independente cu o suprafață utilă mai mică de 50 mp, așa cum este specificat în măsurătorile cadastrale. Această excepție se aplică în special în cazul caselor de la țară sau în zone rurale. Este important de menționat că această prevedere se referă în mod specific la locuințele individuale și nu se aplică în general la apartamentele din blocuri sau alte tipuri de clădiri rezidențiale colective.

Anexe gospodărești

Certificatul de performanță energetică nu este obligatoriu pentru anexe gospodărești. Această excepție se aplică în special în cazul anexelor gospodărești utilizate în activități agricole sau de depozitare la nivelul gospodăriilor individuale. Este important de menționat că această prevedere se referă în mod specific la anexele gospodărești și nu se aplică în general la clădirile rezidențiale sau comerciale principale.

Ce apartamente nu au nevoie de certificat energetic

În România, conform legislației în vigoare, fiecare apartament, indiferent de dimensiunea sa, trebuie să obțină certificatul energetic. Aceasta este o măsură importantă pentru a asigura eficiența energetică și sustenabilitatea clădirilor noastre. Astfel, fie că este vorba de un apartament mic sau mare, certificatul energetic este necesar în procesul de vânzare sau închiriere, având în vedere importanța eficienței energetice pentru economia de energie și protecția mediului.

În concluzie, certificatul energetic este necesar în cazul vânzării, închirierii, construcției sau renovării unei locuințe, iar respectarea legislației este importantă pentru a asigura transparența, promovarea eficienței energetice și conformitatea cu reglementările legale.